fbpx

Stichting4life

VISIE

Stichting4Life geeft kinderen en hun moeders in de Kibera sloppenwijk in Nairobi, Kenia een kans op een betere toekomst. Onze aanpak gaat niet om het geven van geld, maar om het geven van kansen. We geven kinderen de kans om naar school te gaan en uiteindelijk een baan te krijgen. En we geven hun moeders de kans om een eerlijk loon te verdienen. Zodat ze een veilige en gezonde omgeving kunnen creëren om hun eigen levens en die van hun kinderen te veranderen.

Wij geloven dat alle kinderen en moeders de kans verdienen om de armoedecyclus te doorbreken. En jij kunt daarbij helpen!

MISSIE

Stichting4Life helpt kinderen en hun moeders in de sloppenwijk Kibera met een uniek ondernemend concept voor ontwikkelingshulp. We geven kansen op een betere toekomst die de moeders en kinderen zelf moeten grijpen.

Het concept is gebaseerd op 4 pijlers (zie ook Projecten)

– Scholing voor kinderen: van school tot werk

– Steun aan wezen: scholing & huisvesting

– Werk met een fair salaris voor moeders

– Verkoop van in Kenia gemaakte producten in Nederland

WERKWIJZE

Om de armoedespiraal te doorbreken is een integrale duurzame aanpak nodig.

Wij bieden kansen aan gemotiveerde kinderen en moeders, maar creëren geen afhankelijkheid door geld te geven. Wij geloven dat we de leefomstandigheden alleen op lange termijn kunnen verbeteren door te investeren in de kinderen in Kenia. Daarbij is alleen het investeren in scholing onvoldoende. Als kinderen thuis in slechte hygiënische omstandigheden leven, niet voldoende te eten krijgen, niet worden gestimuleerd of zelfs worden mishandeld of misbruikt, heeft scholing niet het gewenste effect.

Onderwijsprojecten zijn alleen succesvol als de kinderen een stabiele thuisbasis hebben. Daarom hebben we, naast scholingsprogramma’s, werkgelegenheidsprojecten opgezet voor de moeders/voogden van de kinderen. Ook betrekken we de ouders bij het onderwijs en de school van hun kinderen door middel van voorlichting.

In totaal steunt de stichting in 2019 ruim 1.600 mensen: kinderen die naar school gaan, ouders die werken, leraren met betaalde banen en koks op scholen.

PROJECTEN KENIA

Stichting4Life steunt kinderen en hun ouders in de sloppenwijken in Kenia. De gezinnen behoren met een maandinkomen tot € 20,- tot de allerarmsten, hierbij draait alles om overleven. Juist deze gezinnen zijn zeer gemotiveerd en pakken elke kans met beide handen aan. Wij geven ze deze kansen op een betere toekomst.

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

Mahatma Gandhi

Scholing

Kinderen die naar school gaan hebben de toekomst! Daarom vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen in de sloppenwijk Kibera naar school kunnen. Hiervoor hebben we verschillende initiatieven opgezet. In totaal gaan in 2019 minimaal 1.260 kinderen naar school (tegen 960 in 2016).

Export

Het grootste deel van de sieraden en Kikoy doeken die de vrouwen in de workshop maken, wordt in Nederland verkocht onder de naam Sieraden4Life. De winst vloeit terug naar de scholingsprojecten.

Werkgelegenheid

Het werkloosheidspercentage in Kenia is hoog: >40%. Zeker voor mensen in de sloppenwijken. Werken betekent een inkomen. Waarmee de moeders zichzelf en hun kinderen kunnen onderhouden. In een stabiele thuisomgeving kunnen de kinderen zich op hun schoolwerk concentreren.

Ondersteuning weeskinderen

Het kan gebeuren dat de moeders te ziek zijn om voor hun kinderen te zorgen of overlijden. Wij zorgen voor de ondersteuning van deze kinderen; regel een onderkomen en zorgen dat ze hun schoolopleiding kunnen afmaken.

Be the change. You want to see in the world.

Ghandi

CONTACT

Stichting4Life
Noorddammerlaan 124
1187 AG Amstelveen
Telefoon 0297-257404
Email info@stichting4life.nl

Stichting4Life is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en voldoet aan de hieraan gestelde eisen.

Naam organisatie volgens statuten en KvK (30188682): Stichting4Life
Bankrekening: NL30 RABO 0142 6858 36
Bic code: RABONL2U
BTW nummer: NL 8127.78.728.B01

BESTUUR

Voorzitter: Marcel Schenk
Penningmeester: Nancy van der Lans
Bestuursleden: Jurre van Noord, Linda Janssen

De bestuursleden werken allemaal onbezoldigd.

VERSLAG VAN UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Stichting4Life rapporteert elk kwartaal aan alle sponsoren, donateurs en alle andere geïnteresseerden via de ‘Newsflash Stichting4Life’. Deze staan vermeld onder het kopje Nieuws.

VERSLAG VAN UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Stichting4Life laat ieder jaar door haar accountant een jaarrekening opstellen waarin de uitgaven van het jaar worden verantwoord. Lees de jaarverslagen van afgelopen jaren hier.

BELEIDSPLAN

Stichting4Life maakt ieder jaar een beleidsplan voor het desbetreffende jaar om aan haar vrijwillgers, vrienden, sponsoren en andere geïnteresseerden te laten weten wat de plannen zijn voor het desbetreffende jaar. Lees het beleidsplan voor 2019 hier.

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte